4. 1. 2017

Víkend s Country tancováním v hotelu Adamantino

Jednoduché Country tance v kruhu, řadách, ve čtverylkách
Line dance - tancování sólo v řadách bez partnera či partnerky
Párové tance - jednoduché tance v páru